Trasy

Městské okruhy a naučné stezky

Městský okruh památkami Vsetína

2 km | lehká | pěší, kočárky

Okruh o délce cca 2 km Vás provede kolem nejzajímavějších budov města ať už z historického, architektonického nebo kulturního hlediska. 

více info
Magické vsetínské osmičky

Magické vsetínské osmičky

2,5 km | lehká | pěší, cyklo, kočárky

Město Vsetín, kromě mnoha zajímavých a významných  atraktivit nabízí i jednu, která není veřejnosti tak známá, a tou je 18. poledník východní délky. Naše město je jedním měst v ČR, kterými prochází poledník s celým číslem, bez dalších desetinných míst, tzn. minut a sekund.

více info
Po stopách staříčků 2018

Po stopách staříčků 2018

3,5 km | lehká | pěší, kočárky

aneb Kde sa za první republiky dalo "naťať jak pantok"?


Trasa jde ve stopách poznávací soutěže, která proběhla v roce 2018. Má celkem 8 zastavení v místech, kde dříve stávaly hostince, po kterých nyní již (většinou) není ani památky a přežívají tak pouze ve vzpomínkách pamětníků.

více info
Po stopách staříčků 2019

Po stopách staříčků 2019

7,5 km | lehká | pěší, kočárky

aneb Gde si súsedi kalíšek spolem vypili, aby sa jim řeč dobře šikovala


Trasa jde ve stopách pokračování poznávací soutěže, která probíhá v letošním roce. Má celkem 8 zastavení v místech, kde dříve stávaly hostince, po kterých nyní již (většinou) není ani památky a přežívají tak pouze ve vzpomínkách pamětníků.

více info
Po stopách staříčků 2020

Po stopách staříčků 2020

2,5 km | lehká | pěší, kočárky

aneb Gde Valaši trávili chrobáka, aby ích koléra nezmordovala


Trasa jde ve stopách pokračování poznávací soutěže, která probíhá v letošním roce. Má celkem 8 zastavení a od předešlých ročníků se odlišuje tím, že budovy starých hostinců stále stojí a ve většině z nich zůstala hostinská činnost zachována dodnes.

více info

Naučná stezka okolím Vsetína

7 km | střední | pěší, cyklo, kočárky

Naučná stezka představuje na 13 zastaveních přírodní zajímavosti mezi Vsetínem a Jasenicemi. Je středně náročná (s výraznějším převýšením v počátku trasy), vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech a její délka je 7 km. Přírodovědná naučná stezka vás seznámí s krajinou a přírodou, rostlinami a geologickými útvary severovýchodně od města Vsetína.

více info

Je dlouhá přibližně 16 km a na dvanácti zastaveních představuje přírodní i historické zajímavosti této části Vsacka. Skládá se z okruhu U Zbrojovky - údolí Červenka - Pod Vsackým Cábem - Dolinky - Ranč - U Zbrojovky a z odbočky k hotelu Vsacký Cáb a Cábskému jezírku. Turistům nově zpřístupnila cesty údolím Črvenka a pod Kadlubovou.

více info

Stezka vede v Semetíně  kolem čtyř rybníčků v místech , kde kdysi býval camping Semetín. Při krátké procházce mezi rybníčky se můžete zastavit u dvou informačních tabulí s údaji o jejich historii a o obci Semetín.

více info

Naučná stezka Tesák

27 km | pěší

Je to nejdelší naučná stezka. Výchozím bodem je Vsetín.

Stezka vede po červené značce přes vrch Chléviska na rozcestí Baťková a odtud podél pototka Štěpková po zelené značce do obce Hošťálková. Dále pokarčuje výstupem na Bludný vrch po cestě, která je značena značkou naučné stezky. Zdes e napojuje na zelenou vedoucí k turistické chatě na Trojáku. Odtud po modré na rozcestí s červenou značkou a stoupá k chatě na Tesáku.

Stezka je zčásti vhodná jak pro cykloturisty tak pro pěší.

Délka trasy je 27 km, má 23 zastavení a záleží na fyzické kondici každého jednotlivce, zda-li ji absolvuje najednou nebo si ji rozdělí do dvou etap.

více info

Tato stezka navazuje na naučnou stezku " Tesák" v oblasti Lhotských pasek. Na trase vedoucí po hřebenu malebných valašských kopců se vám otevřou nádherné výhledy do údolí a na zelené lesní stráně. Stezka obsahuje také tři odpočinková místa s minihřištěm.

Trasu lemují informační tabule tématicky zaměřené na historii ovocnářství, ekoovocnářství a biopotraviny.

více info