Naučná stezka okolím Vsetína

7 km | střední | pěší, cyklo, kočárky

Naučná stezka představuje na 13 zastaveních přírodní zajímavosti mezi Vsetínem a Jasenicemi. Je středně náročná (s výraznějším převýšením v počátku trasy), vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech a její délka je 7 km. Přírodovědná naučná stezka vás seznámí s krajinou a přírodou, rostlinami a geologickými útvary severovýchodně od města Vsetína.

Stezka začíná ve Vsetíně na nábřeží Bečvy a vede kolem vsetínského zámku do kopce přes přírodní památku Vršky-Díly. Nad ní se napojuje na modrou turistickou značku, po které pokračuje k samotě U Kovářů, kde odbočí na neznačenou cestu do údolí Velký Skalník, kterým klesá až dolů do Jasenice, nyní místní části Vsetína, k autobusové zastávce U kovárny.

Stezku je nejvhodnější absolvovat od jara do podzimu, kdy můžete obdivovat zejména rostliny a živočichy přírodní památky Vršky-Díly, unikátní terasovitě členěný svah, kde zejména v květnu a červnu rozkvétá řada středoevropských orchidejí, dále mečík střechovitý, a jalovcové louky nad Jasenkou, kde kolem stezky na jaře kvetou tisíce prvosenek - petrklíčů. Po stezce uvidíme i řadu starých mohutných stromů, zejména lip, jednak u pasekářských stavení nebo jako pozůstatek alejí kolem cest. Jsou zde i dva mohutné buky, jeden u lesní cesty a druhý pod vrcholem Snože.

O stezku pečuje ZO ČSOP Valašské Meziříčí.


U posledního (třináctého) zastavení je zastávka MHD, ze které jezdí autobusová linka č. 1 a 5 zpět do centra. Je také možné přijet z centra na tuto zastávku a naučnou stezku projít v opačném směru. Cyklisté se mohou nedaleko posledního zastavení napojit na cyklostezku Jasenice, která je dovede až k nákupnímu areálu u sídliště Ohrada, kde mohou pokračovat po cyklostezce Bečva jak ve směru na Velké Karlovice, tak na Valašské Meziříčí.


 

Název zastavení

GPS souřadnice

1. Městské lázně  

2. Vsetínský zámek

N 49°20.442', E 017°59.905
3. Přírodní památka Díly I N 49°20.418', E018°00.364'
4. Přírodní památka Díly II N 49°20.418', E018°00.364'
5. Přírodní památka Vršky I

N 49°20.721', E 018°00.370'

6. Přírodní památka Vršky II

N 49°20.747', E 018°00.322'

7. Nad Jasenkou zastavení dočasně chybí
8. Jasenka - u pomníčku

N 49°21.192', E 018°00.527'

9. U Švagerů

N 49°21.453', E 018°01.195'

10. U Vilémů

N 49°21.405', E 018°01.547'

11. Valova skála

N 49°21.017', E 018°01.694'

12. Velký Skalník

N 49°20.984', E 018°01.686'

13. U Kovárny

N 49°20.302', E 018°01.830'

1. Městské lázně
2. Vsetínský zámek
3. Přírodní památka Díly I
4. Přírodní památka Díly II
5. Přírodní památka Vršky I
6. Přírodní památka Vršky II
7. Nad Jasenkou
8. Jasenka - u pomníčku
9. U Švagerů
10. U Vilémů
11. Valova skála
12. Velký Skalník
13. U Kovárny