Baťova naučná stezka

Je dlouhá přibližně 16 km a na dvanácti zastaveních představuje přírodní i historické zajímavosti této části Vsacka. Skládá se z okruhu U Zbrojovky - údolí Červenka - Pod Vsackým Cábem - Dolinky - Ranč - U Zbrojovky a z odbočky k hotelu Vsacký Cáb a Cábskému jezírku. Turistům nově zpřístupnila cesty údolím Črvenka a pod Kadlubovou.

Město Vsetín ve spolupráci se slovenskou obcí Pruské přichystalo pro turisty novou naučnou stezku, vedoucí z údolí Jasenice na Vsacký Cáb a k Cábskému jezírku. Stezka byla pojmenována na počest zesnulého Tomáše Bati, protože vede převážně po lesních pozemcích Baťovy rodiny. Vybudování stezky bylo financováno z Fondu mikroprojektů v rámci projektu "Vsetín - srdce moravskoslovenského pomezí" a částečně z rozpočtu města.Připravil ji Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí.