Ovocná ekostezka - Lhota u Vsetína

Tato stezka navazuje na naučnou stezku " Tesák" v oblasti Lhotských pasek. Na trase vedoucí po hřebenu malebných valašských kopců se vám otevřou nádherné výhledy do údolí a na zelené lesní stráně. Stezka obsahuje také tři odpočinková místa s minihřištěm.

Trasu lemují informační tabule tématicky zaměřené na historii ovocnářství, ekoovocnářství a biopotraviny.