Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Příroda

Přírodní památka
Přírodní památka Mokřady Vesník

PP Mokřady Vesník tvoří dvě oddělené lokality v údolí potoka Vesník vzdálené od sebe asi 0,6 km. První z nich představuje mokřadní louku v údolní nivě potoka Vesník u točny autobusu (Dolní Vesník), leží v nadmořské výšce 335 až 340 m. Druhá lokalita Břehy představuje svahové pěnovcové prameniště, leží v nadmořské výšce 455 až 470 m. Katastrální Vsetín. Vyhlášeno v r. 1999. Celková výměra 1,47 ha.

více info

Přírodní památku Bečevná tvoří listnatý les na levém údolním svahu Vsetínské Bečvy v horní části Bečevná (501 m) asi 0,5 km jižně od Vsetína v nadmořské výšce 410-425 m. Katastrální území Rokytnice u Vsetína, vyhlášeno v r. 1948, celková rozloha 0,27 ha.

Listnatý les s přirozenou skladbou dřevin s výskytem silně ohroženého vstavače bledého (Orchis pallens).

více info
Přírodní památka Ježůvka

Přírodní památka Ježůvka

PP Ježůvka představuje původně extenzivní pastviny se dvěmi lučními enklávami obklopenými převážně listnatým lesem. Nachází se v horním konci údolí Zádilský, v nadmořské výšce 430 až 525 m, asi 1,5 km severovýchodně od Vsetína. Katastrální území Vsetín. Vyhlášeno v r. 1956. Výměra 4,99 ha (louky 1,2 ha, lesní porosty 3,8 ha), ochranné pásmo 6 ha.

Druhově bohatá travobylinná společenstva květnatých luk s jalovcem a výskytem ohrožených druhů vstavačovitých.


více info
KontaktKde nás najdete

Turistické informační centrum Vsetín

Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, Česká republika (CZ)

tel.: (+420) 575 755 144 (+420) 575 755 111 email: ic.vsetin@mvk.cz
web: IC Vsetín mapa: Vsetínsko sledujte:
Chci být informován Newsletter
fond mikroprojektů