Někdo to rád sušené od 14.9.

....nahlédnutí do historie sušáren a tradice sušení ovoce na Valašsku.....

     
Informace o akci:Někdo to rád sušené    
čas konání akce: 14.9. - 30.1.2022  
místo konání akce: Zámek Vsetín  
pořadatel: MRV Vsetín  
     

Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, resp. konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití. Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení.

V minulosti nacházelo sušení ovoce široké uplatnění i na Valašsku. Zdejší produkce sušeného ovoce dokonce nabyla koncem 19. století takového rozsahu, že ..........

Více na :

http://www.muzeumvalassko.cz/akce-a-vystavy/nekdo-to-rad-susene