Magické vsetínské osmičky

2,5 km | lehká | pěší, cyklo, kočárky

Délka trasy: 2,5 km
Náročnost: lehká
Vhodné pro: pěší
  cyklisty
  kočárky
Občerstvení:    u zastavení č. 4
  - Hotel Nová radnice
  u zastavení č. 7 a 8
  - U Tří slunečnic
  - U Lva
  - Pančava

Město Vsetín, kromě mnoha zajímavých a významných  atraktivit nabízí i jednu, která není veřejnosti tak známá, a tou je 18. poledník východní délky. Naše město je jedním měst v ČR, kterými prochází poledník s celým číslem, bez dalších desetinných míst, tzn. minut a sekund.

Každý poledník má délku  20000 km  a od základního nultého greenwichského poledníku přesně o 18° směrem na východ  protíná město Vsetín v jeho východní části  .

Tato skutečnost byla impulsem pro vytvoření programu „MAGICKÉ VSETÍNSKÉ OSMIČKY“, po jehož splnění, zájemce obdrží certifikát.

Právo obdržet tento certifikát budou mít všichni zájemci , kteří absolvují poznávací trasu městem , jejíchž osm zastavení - bodů zaznamenají na fotografický aparát nebo mobil. Po předložení v Turistickém informačním centru Vsetín, jim certifikát bude vydán. Návštěvníci, kteří trasu z jakéhokoliv důvodu neabsolvují, si jej můžou zakoupit za 15,-Kč .

Celá trasa je nenáročná a zabere max. 1 až 1,5 hod.