Výlety

Naučné stezky
Magické vsetínské osmičky

Magické vsetínské osmičky

2,5 km | lehká | pěší, cyklo, kočárky

Město Vsetín, kromě mnoha zajímavých a významných  atraktivit nabízí i jednu, která není veřejnosti tak známá, a tou je 18. poledník východní délky. Naše město je jedním měst v ČR, kterými prochází poledník s celým číslem, bez dalších desetinných míst, tzn. minut a sekund.

více info
Naučná stezka okolím Vsetína
Naučná stezka představuje na 13 zastaveních přírodní zajímavosti mezi Vsetínem a Jasenicí. Je středně náročná (s výraznějším převýšením v počátku trasy), vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech a její délka je 7 km.

Přírodovědná naučná stezka vás seznámí s krajinou a přírodou, rostlinami a geologickými útvary severovýchodně od města Vsetína.

Stezka začíná ve Vsetíně na nábřeží Bečvy a vede kolem vsetínského zámku do kopce přes přírodní památku Vršky-Díly. Nad ní se napojuje na modrou turistickou značku, po které pokračuje k samotě U Kovářů, kde odbočí na neznačenou cestu do údolí Velký Skalník, kterým klesá až dolů do Jasenice, nyní místní části Vsetína, k autobusové zastávce U kovárny.

Stezku je nejvhodnější absolvovat od jara do podzimu, kdy můžete obdivovat zejména rostliny a živočichy přírodní památky Vršky-Díly, unikátní terasovitě členěný svah, kde zejména v květnu a červnu rozkvétá řada středoevropských orchidejí, dále mečík střechovitý, a jalovcové louky nad Jasenkou, kde kolem stezky na jaře kvetou tisíce prvosenek - petrklíčů. Po stezce uvidíme i řadu starých mohutných stromů, zejména lip, jednak u pasekářských stavení nebo jako pozůstatek alejí kolem cest. Jsou zde i dva mohutné buky, jeden u lesní cesty a druhý pod vrcholem Snože.

O stezku pečuje ZO ČSOP Valašské Meziříčí.


U posledního (třináctého) zastavení je zastávka MHD, ze které jezdí autobusová linka č. 1 a 5 zpět do centra. Je také možné přijet z centra na tuto zastávku a naučnou stezku projít v opačném směru. Cyklisté se mohou nedaleko posledního zastavení napojit na cyklostezku Jasenice, která je dovede až k nákupnímu areálu u sídliště Ohrada, kde mohou pokračovat po cyklostezce Bečva jak ve směru na Velké Karlovice, tak na Valašské Meziříčí.


více info
Baťova naučná stezka

Je dlouhá přibližně 16 km a na dvanácti zastaveních představuje přírodní i historické zajímavosti této části Vsacka. Skládá se z okruhu U Zbrojovky - údolí Červenka - Pod Vsackým Cábem - Dolinky - Ranč - U Zbrojovky a z odbočky k hotelu Vsacký Cáb a Cábskému jezírku. Turistům nově zpřístupnila cesty údolím Črvenka a pod Kadlubovou.

více info
Naučná stezka Tesák

Je to nejdelší naučná stezka. Výchozím bodem je Vsetín.

Stezka vede po červené značce přes vrch Chléviska na rozcestí Baťková a odtud podél pototka Štěpková po zelené značce do obce Hošťálková. Dále pokarčuje výstupem na Bludný vrch po cestě, která je značena značkou naučné stezky. Zdes e napojuje na zelenou vedoucí k turistické chatě na Trojáku. Odtud po modré na rozcestí s červenou značkou a stoupá k chatě na Tesáku.

Stezka je zčásti vhodná jak pro cykloturisty tak pro pěší.

Délka trasy je 27 km, má 23 zastavení a záleží na fyzické kondici každého jednotlivce, zda-li ji absolvuje najednou nebo si ji rozdělí do dvou etap.

více info
Malá naučná stezka Semetínské rybníky

Stezka vede v Semetíně  kolem čtyř rybníčků v místech , kde kdysi býval camping Semetín. Při krátké procházce mezi rabníčky se můžete zastavit u dvou informačních tabulí s údaji o jejich historii a o obci Semetín.

více info
Ovocná ekostezka - Lhota u Vsetína

Tato stezka navazuje na naučnou stezku " Tesák" v oblasti Lhotských pasek. Na trase vedoucí po hřebenu malebných valašských kopců se vám otevřou nádherné výhledy do údolí a na zelené lesní stráně. Stezka obsahuje také tři odpočinková místa s minihřištěm.

Trasu lemují informační tabule tématicky zaměřené na historii ovocnářství, ekoovocnářství a biopotraviny.

 

 

více info