Památky

Kříže
Kříž před římskokatolickým kostelem z roku 1783

Barokní kříž před farním kostelem ve Vsetíně z roku 1783 býval dříve dáván do souvislosti se sochařem Šebestiánem Hertlem z Valašského Meziříčí. Autorství Sebastiána Hertla je ale zpochybňováno na základě umělecko-historického rozboru, kdy ve srovnání se známými Hertlovými díly má kříž spíš průměrnou kvalitu s hrubší formou a zkratkovitostí proporcí a nevykazuje znaky rukopisu tohoto sochaře.

Kříž má kamenný korpuse a znak rodu Illésaházy( bývalý majitel zámku).

více info
Kříž na bývalém hřbitově na Sychrově

Na starém hřbitově ( naproti sídliště Sychrov) východně od zámku se nachází kamenný kříž z roku 1767 - hned za zdí zámecké zahrady. Nahradil původní dřevěný kříž, který tam byl vztyčen r. 1709. Označuje místo, kde stával původní vsetínský farní kostel, který byl zničen r. 1683 uherskými rebely. Kolem kostela se rozkládal hřbitov až do roku 1835. Kříž ael není zde na tomto místě odjakživa. Bývalý nmajitel zámeckého panství , hrabě Jan Křitel Illésházy  postavit u mostu na Dolní město. Součástí je náhrobní deska (kopie) Alžběty Vaňkové o jejímž smutném osudu vypráví pověst " Pověst o krásné Alžbětě", v níž se praví......


více info
Kříž na Dolním náměstí

Uprostřed Dolního náměstí je kamenný kříž z r. 1775, který stával u obce Janová, na hranici vsetínského katastru. Na Dolní náměstí byl přestěhován r. 1848. Na kříži je vyznačena úroveň hladiny Bečvy při povodních v  roce 1854 a1907. V roce 1968 byl kříž dočasně přestěhován na hřbitov na Horním městě a na původní stanoviště se po naléhání veřejnosti a kompetentních orgánů dostal opět r. 1990.

více info