Na Dušnou , Vsacký Cáb a zpět

Vyjedeme ze Vsetína od směrovníků  u lázní přes most přes řeku Bečvu směrem na sídliště Jasenka a dál na kopec Dušná. Ten je zpočátku v mírném stoupání a až od druhé poliviny je stoupání ostřejší. Trasa vede po normální komunikaci s nepříliš velkým provozem a je hlavně v letních měsích doslova přírodním trenažerem, hojně využívaným cyklisty všeho věku a schopností. Na Dušnou je to cca 5 km. Na horizontu u autobusové zastávky odbočíme vpravo podle směrovníků na Vsacký Cáb. Cestou , vedoucí částečně lesem se střídajícím se stoupáním - klesáním. V poslední části je stoupání lesem strmější a dovede nás až k Horskému hotelu Vsacký Cáb. Zde si můžete pohodlně odpočinout a občerstvit se  a kochat se krásným výhledem. Zpět můžete po stejné trase . Celková délka trasy je cca 18 km.

https://1url.cz/6uZKb

http://www.hotelvsackycab.cz/aktivity