Cyklostezka Jasenice

3 km

Tato 3 km dlouhá trasa začíná u parkoviště vsetínského Kauflandu a pokračuje proti proudu říčky Jasenice až téměř k bývalému areálu Zbrojovky. Celá trasa vede po rovině a pouze ve dvou místech dochází ke křížení s místní komunikací, je tedy vhodná i pro malé děti. Je také vybavena několika odpočívadly s posezením. 

Kam dál?

Dětské hřiště s občerstvením

Po 2 km můžeme za areálem technických služeb sjet z cyklostezky směrem vlevo k hlavní silnici. Vrátíme se asi 100 m na křižovatku ve tvaru V a odbočíme doprava na ulici Zbrojovácká. Po dalších 200 m uvidíme po pravé straně pod úrovní silnice dětské hřiště s možností občerstvení.

 

Valova skála + Naučná stezka okolím Vsetína

Po 2 km můžeme za areálem technických služeb sjet z cyklostezky směrem vlevo k hlavní silnici. Vrátíme se asi 100 m na křižovatku ve tvaru V a odbočíme doprava na ulici Zbrojovácká. Po dalších 100 m odbočíme doleva na Velký Skalník. Poté pokračujeme asi 1,4 km do mírného kopce, stále rovně až k Valově skále, kterou uvidíme mezi stromy po pravé straně. 


Od Valovy skály je pak možné dále pokračovat po Naučné stezce okolím Vsetína (v protisměru), která vede na hřeben kopce nad částmi Jasenka a Sychrov, kolem hvezdárny a končí v centru města u městských lázní.


Hotel a restaurace u Vychopňů + adventure golf

Na konci cyklostezky Jasenice sjedeme vlevo k hlavní silnici, kde zahneme doprava, pokračujeme asi 250 m až k velké křižovatce, na které odbočíme vlevo. Po 150 m přijedeme k restauraci u Vychopňů, která kromě výborného jídla nabízí také venkovní vyžití pro děti a možnost zahrát si adventure golf.


Baťova naučná stezka

Na konci cyklostezky Jasenice sjedeme vlevo k hlavní silnici, kde zahneme doprava, pokračujeme asi 250 m až k velké křižovatce, na které se držíme vpravo. Zde začíná 14 km dlouhá Baťova naučná stezka - dále se držíme značení. Na stezce se musíme připravit na prudké stoupání i jízdu lesními cestami, občas je potřeba kolo vytlačit. Za odměnu se můžeme občerstvit v Horském hotelu Vsacký Cáb, který se nachází pod stejnojmenným vrchem. Baťova naučná stezka pokračuje kolem hotelu dále až k Cábskému jezírku, od kterého se pak vrací zpět do Vsetína.