Prevence nádorových onemocnění a osteoporózy

Beseda na téma, jak čelit formou prevence ....

Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Osteoporózy rapidně přibývá vlivem stárnutí populace a nedostatkem pohybu. Oběma těmto onemocněním se dá účinně čelit. Jak na to?
Přednášet a odpovídat na otázky bude PharmDr. Hana Machová, BTh.Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy a má více než dvacetiletou praxi v lékárnách různého typu v ČR, též i zkušenost života v systému zdravotnictví ve Velké Británii. Partner VZP.
VSTUPNÉ JE ÚSMĚV NA TVÁŘI A TEN JE ZDARMA.

V rámci akcí pořádaných Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín, příspěvkovou organizací, jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.