Neznámý Jurkovič

Významný slovenský architekt.....

     
Informace o akci:Neznámý Jurkovič    
čas konání akce: 15.2.2024 od 17:00 hod.  
místo konání akce: MVK Vsetín  
pořadatel: MVK Vsetín  
     

U příležitosti 155. výročí narození významného slovenského architekta Dušana Jurkoviče představí Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. nově vydanou reprezentativní slovensko-polsko-anglickou publikaci ilustrovanou sto dvaceti fotografiemi, která je unikátním propojením méně známé architektonické tvorby Dušana Jurkoviče z období l. světové války s globalizačně vnímanou realitou světa 21. století.

 

V rámci akcí pořádaných Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín, příspěvkovou organizací, jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace, nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.