Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Valašsko


Valašsko
Valašsko

Valašsko je svérázný hornatý kraj s živými tradicemi.

Územní rozsah není možné vymezit jednoznačně (kromě východní hranice, která je dána státní hranicí se Slovenskem). Navíc existují různá hlediska, podle nichž se region vymezuje - typ krajiny, bývalý způsob života, kroje,nářečí. Dříve hlavní roli hrálo hospodářství. Valašsko bylo tam, kde se provozovalo karpatské salašnictví. Později, kdy salašnictví upadalo, se region vymezoval podle kroje a nářečí. Dnes hraje hlavní roli identita obyvatel – zkrátka Valašsko je všude tam, kde se lidé považují za Valachy.


 Z horského hřbetu Vsetínských vrchů vedoucího z Cábu  přes Lušovku (875 m n. m.),  Tanečnici (912 m n. m.) na Soláň (861 m n. m.) se otevírají pohledy na malebná zákoutí pasekářských osad roztroušených po celých Vsetínských vrších. Horské sedlo Čarták v nejvyšším bodu silnice z Hutiska – Solance do Velkých Karlovic, nazývané VALAŠSKÝ SEMMERING, je východiskem do rekreační oblasti na Soláni. Krajina kolem Soláně se stala věčnou inspirací předních malířů valašského reginu (A. Schneiderka,J. Kobzáň, K. Hofman, F. Podešva a jiní).

Vsetínské vrchy dosahují nejvyššího bodu Vysokou (1024 m n. m.), 4km západně od Bumbalky. Na severních svazích této hory pramení Rožnovská Bečva a říčka Bílá, jeden z pramenných toků Ostravice.

Západně od údolí Vsetínské Bečvy mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím se rozprostírá až k Holešovu zalesněné pohoří Hostýnských vrchů. Na severozápadě je omezeno výrazným a z daleka viditelným svahem Hostýna.

 O krajině v níž jsme se narodili, v níž bydlíme, v níž jsme chodili do školy a v níž žijeme bychom měli vědět co nejvíce. To není žádné novum, tuto myšlenku vyslovil dávno před námi slavná osobnost našich dějin, Jan Amos Komenský a skrývá se v ní velká moudrost  neboť co více ovlivňuje naše životy, naše chování, naše vnímání  než právě  vědomí a znalost prostředí ve kterém žijeme. Výrazně je to slyšet například v písni „My jsme Valaši , jedna rodina, valašské hory sú naša otčina…“ v níž se odráží sounáležitost početné skupiny lidí s územím  a se zvyklostmi  v části vnějších Západních Karpat v němž žijí a v němž žili naši předkové.

    Oblast SVMoravy byla v dávné historii velmi řídce osídlena . Až ve 13. století došlo k osídlování nížin. Tehdy se na     kolonizaci podíleli především mnišské řády. K výraznějšímu vzestupu počtu obyvatel došlo až v souvislosti s dějinným procesem zvaným valašská kolonizace. Na sklonku středověku, ale zejména po roce 1500  přišel pastevecký lid zvaný Valaši a osídlil hospodářsky nevyužité kopcovité oblasti. Nejprve se Valaši objevili na území Hukvaldského panství. Toto území se dnes řadí do regionu Lašsko. Postupně se cílem kolonizace stala celá severovýchodní Morava.

více info
KontaktKde nás najdete

Turistické informační centrum Vsetín

Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, Česká republika (CZ)

tel.: (+420) 575 755 144 (+420) 575 755 111 email: ic.vsetin@mvk.cz
web: IC Vsetín mapa: Vsetínsko sledujte:
Chci být informován Newsletter
fond mikroprojektů