Přesličkový pramen

Pramen nad areálem bývalé Zbrojovky Vsetín. Níže se vlévá do potoka Jasenice.

http://www.estudanky.eu/3262-preslickovy-pramen