Pod Vývratem

Pramen vytváří malou tůňku pod vývratem smrku. Níže vtéká do potoka Jasenice.

http://www.estudanky.eu/3261-pramen-pod-vyvratem