Vyvěrající pramen v habrovém porostu nad zahrádkářskou kolonií, kde slouží jako jediný zdroj vody.

http://www.estudanky.eu/1412-pramen-habrovy