Vsetín

O Vsetíně
Vsetín - srdce Valašska

Vsetín, okresní město uprostřed valašských kopců, 28 551 obyvatel, rozloha 6 900 ha, nadm. výška 345 m nad mořem, významné hospodářské a kulturní středisko východní Moravy rozprostírající se z velké části v rozšířeném údolí Vsetínské Bečvy a jejích přítoků.


První písemná zmínka o Vsetíně pochází z roku 1308, kdy přešel z majetku řádu templářských rytířů do nájmu Voka z Kravař.
Na počátku 17. století získává Vsetín sňatkem se zámožnou vdovou Lukrecií Nekšovnou z Landeku mladý ambiciozní šlechtic Albrecht z Valdštejna. Ten zrušil vsetínským měšťanům jejich dávné právo na vaření piva a šenkování vína a zřídil vrchnostenský pivovar.


Koncem třicetileté války se Vsetín rozšiřuje na levý břeh Vsetínské Bečvy - Dolní Vsetín.
Ještě do poloviny 19. století byl Vsetín nevelkým městečkem. Tep nové doby spojený s pronikáním průmyslu zachytil Vsetín roku 1837-založen cukrovar. Následně se Vsetín stává sídlem průmyslu na zpracování dřeva -vzniká sirkárna a jsou zakládány továrny na nábytek z ohýbaného dřeva firem Kohn ( 1873) a Thonet (1862) a rovněž sklárny (1868). Počátkem 20. stol. ( 1919) začíná pracovat známá elektrotechnická továrna J.Sousedíka a v roce 1937 je založena Česká zbrojovka. Dynamikou svého růstu hlavně ve druhé polovině 19. století Vsetín daleko předčil okolní města.


Nejvýznamnější dominantou města je objekt původně renesančního zámku z počátku 17. století, který je zároveň i nejstarší historickou budovou města. Od roku 1948 je zámek ve správě státu a od roku 1964 je sídlem Okresního vlastivědného muzea Vsetín.. V padesátých letech, díky nerozvážnému umístění nejrůznějších státních institucí v budově zámku došlo ke značnému poškození zámeckých interiérů. Proto se v letech 1963 - 1975 muselo přistoupit k nákladné generální opravě budovy. Dnes vsetínský zámek tvoří významné kulturní a společenské centrum města. Panoráma města dotvářejí objekty kostelů na Horním městě, římskokatolického kostela Nanebevzetí P. Marie ( 1689), který měl původně sloužit jako zámek pro hraběte Jiřího z Illesházy a dva evangelické kostely - empírový (1782-83) a kostel Horního sboru - helvétský bez věže(1827)), nacházející se rovněž na Horním městě.


K dalším kulturním památkám patří barokní budova staré radnice postavená v letech 1721 - 1723 - dnes galerie a Maštaliska - bývalý panský dvůr z r. 1710.


Cestou od zámku - ulicí Palackého míjíme budovu bývalé Občanské záložny (1886)stavitele Urbánka se sgrafity Mikoláše Alše.
Jméno města je neodlučitelně spojeno rovněž s tradicemi lidové kultury, které již po mnoho desetiletí udržují soubory valašských písní a tanců Jasénka a Vsacan.


Titulek Vsetín - město pro vás, není ani v nejmenším nadnesený. Dynamicky se rozvíjející město uprostřed valašských kopců nastavuje turistům a návštěvníkům vlídnou tvář propojenou s krásou okolní krajiny a prolínající se histori s moderní současností. Každý návštěvník si zde najde to své a může zde strávit velmi příjemně volný čas, dovolenou nebo prostě jen tak nakouknout.

více info
VALAŠI, NEDAJME SA!

VALAŠI, NEDAJME SA!

70. výročí odboje proti fašizmu na Valašsku

Poselství vězně Tesaříka z Rožnova pod Radhoštěm, zanechané v cele č. 86Kaunicových kolejí v Brně:" Valaši, nedajme sa! Musím umřít, aby jiní mohli žít."

Publikace vydaná k 70. výročí odboje proti fašizmu volně ke stažení zde.....

 

více info

Názvy Bobrky,Vesník a Semetín upomínají na zaniklé vsi Bobrek a Semetín, které se v roce 1503 uvádějí jako pusté. Až v 17. století v údolí Semetín mají své louky a paseky někteří poddaní z Jablůnky, kteří si tam poté začínají stavět obydlí. Nyní je Semetín součástí Vsetína se svoují infrastruklturou a zabydleností a nachízí se zde také např. ARBORETUM.

více info

Od jihu zasahuje Vsetín úzkým hřbetem Bečevné (501m) Vizovická vrchovina.
Součástí údolí Rokytnice je taky sídliště téhož jména vystavěné v 70tých létech minulého století.

více info

Na pravobřeží Vsetínské Bečvy vystupují převážně lesnaté Vsetínské vrchy s hlubokým údolím Jasénky, Jasenic a vrcholem Cábu (841m).
Včásti údolí Dolní Jasenka vzniklo počátkem devadesátých let minulého století sídliště téhož názvu.
V části Horní Jasenka vznikl Lyžařský areál Jasenka s několika tratěma, vleky a umělým osvětlením - vyhledávané lyžařské středisko nejenom pro obyvatele města.
Silnice č. 46 vede údolím Dolní a Horní Jasenky až k rozcestí vrcholu Dušná a je výborným "přírodním trenažerem" pro cyklisty, kdy vyjedete k rozcestí a můžete pokračovat k vrcholu Cáb.

více info

Plánek  procházky městem

 
 
 
Plánek procházky Zastávky:
O Náměstí Svobody
1 Panská zahrada
2 Římskokatolický kostel
3 Zámek - Muzeum regionu Valašsko
4 Maštaliska
4 Sochy na Horním náměstí
5 Stará a Nová radnice
6 Náhrobek  - Pověst o Alžbětě Vaňkové
7 Horní škola, pomník TGM
7 Evangelické kostely, hřbitov
8 Hvězdárna
9 Alšova sgrafita
10 Dolní náměstí - Informační centrum Vsetín v čp. 1356
11 Sokolovna, Městské lázně
12 Administrativní centrum, Městský úřad
13 Besední dům
O Nám. Svobody, Dolní škola
více info
VSETÍN V MAPĚ A FOTOGRAFII
 
Plánek procházky Zastávky:
O Náměstí Svobody
1 Panská zahrada
2 Římskokatolický kostel
3 Zámek - Muzeum regionu Valašsko
4 Maštaliska
4 Sochy na Horním náměstí
5 Stará a Nová radnice
6 Náhrobek  - Pověst o Alžbětě Vaňkové
7 Horní škola, pomník TGM
7 Evangelické kostely, hřbitov
8 Hvězdárna
9 Alšova sgrafita
10 Dolní náměstí - Informační centrum Vsetín v čp. 1356
11 Sokolovna, Městské lázně
12 Administrativní centrum, Městský úřad
13 Besední dům
O Nám. Svobody, Dolní škola
více info