SVĚTLO A JEHO VLIV NA NAŠE ZDRAVÍ

společenský sál knihovny

     
Informace o akci:SVĚTLO A JEHO VLIV NA NAŠE ZDRAVÍ    
čas konání akce: 26.9.2023 od 17 hod.  
místo konání akce: MVK Vsetín  
pořadatel: MVK Vsetín  
     

Střídání dne a noci řídí funkci i té nejmenší buňky v našem těle.
S fakty i mýty o klíčovém vlivu světla na naše zdraví nás seznámí Petr Hába. Přiblíží řadu málo známých nebo zapomenutých výzkumů, zvláštní pozornost bude věnována vlivu moderních zdrojů světla.