O počasí na Lysé hoře

     
Informace o akci:O počasí na Lysé hoře    
čas konání akce: 7.10.2021 od 17 hod.  
místo konání akce: MVK Vsetín  
pořadatel: MVK Vsetín  
     

Beseda s meteorologem a pozorovatelem Radkem Křenkem

Podpořeno Ministerstvem kultury ČR.

Akce se bude řídit platnými protiepidemickými opatřeními v souladu s návštěvním řádem akce.