Památky

Architektonické památky a zajímavosti
Budova jeslí a mateřské školy s areálem zahrady

Budova jeslí a mateřské školy je dílem architekta Ludvíka Hilgerta, předního představitele školy českého funkcionalismu. Po 2. světové válce byla potřeba postavit novou školku a jesle a proto se v roce 1948 začalo se stavebními přípravami a pracemi. Zároveň měla sloužit jako výstavní pavilon. Slavnostně otevřena 14. května 1950.

více info
Obchodní dům Rodinger

Řadová jednopatrová budova, která se nachází na úzké hluboké parcele ve spodní části původně s obchodem a vrchní částí jako obytnou. Od roku 1919 zde přebírá živnost po smrti Karoliny Gregorkové její švagr, František Rodinger a ten se svým synem Aloisem zakládá společnost F.A.Rodinger. Původní budovu nechává zbořit a na jejím místě nechá postavit podle plánů architekta Hilgerta novou prodejnu, která měla sloužit hlavně jako obchodní dům s bytem v prvním patře. Jedná se o významné dílo moderní moravské architektury 30. let.

více info
Budova Komeční banky ve Vsetíně

Budova stojí na místě bývalých dřevěných měšťanských domů a chalup. Roku 1936 vypisuje tehdejší městská rada soutěž na stavbu budovy spořitelny . Soutěže se zúčastňuje 5 architektů a mezi nimi i architekt Ludvík Hilgert . S ním na projektu spolupracuje i mladý architekt Antonín Tenzer. Při projektování berou v úvahu i poměrnou blízkost řeky Bečvy, která se hlavně v jarních měsících často vylévá z břehů. Korpus budovy proto přizpůsobují těmto požadavkům a provozní místnosti umisťují do mezipodlaží. Celou budovu jako dvoutakt s velkým prosvětlením. Budova je chráněna jako památka moderní funkcionalistické architektury.

více info
Planetka Vsetín

Zajímavě zpracované sluneční hodiny se nachází na Dolním náměstí v centru města Vsetín.

Planetka Vsetín je dílem vsetínského akademického sochaře Miroslava Machaly. Je to tunu vážící meteorologická kamenná skulptura a sluneční hodiny v jednom. Kromě této rarity je Planetka netypická i materiálem, ze kterého je vyrobena. Jedná se o horninu brazilský granit, který vznikl pronikáním žhavého magmatu do sedimentu.

Název Planetka Vsetín byl tomuto otáčivému opracovanému kameni dán podle planetky Vsetín, která byla objevena astronomem Petrem Pravcem v roce 1998 a která posloužila jako předloha pro pro toto dílo.

Oproti známějším slunečním hodinám umístěným na zdech budov, kde čas ukazuje stín vržený gnómónem na stupnici, funguje Planetka tak, že se v kameni vytesaná podélná štěrbina natočí přesně proti Slunci a řezem pronikající sluneční paprsek ukazuje na vytesané stupnici na zemi datum a čas. Z meteorologických přístrojů jsou na Planetce umístěny vlhkoměr, teploměr a barometr.

více info
Dům bývalé OBČANSKÉ ZÁLOŽNY

Dům bývalé OBČANSKÉ ZÁLOŽNY

Novorenesanční sloh

V ulici Palackého je postavený dům v novorenesančním slohu z roku 1896 stavitelem Michalem Urbánkem , jehož průčelí je zdobeno sgrafity podle návrhu Mikoláše Alše.

více info
Budova HORNÍ ŠKOLY

Budova HORNÍ ŠKOLY

Novorenesanční sloh

S farou Dolního sboru sousedí budova Horní školy, postavená v novorenesančním slohu r. 1889. V této budově se konala r. 1892 velká národopisná výstava, která poprvé upozornila na národopis a lidovou kulturu Vsetínska a vzniká zde zájem o folklorismus a určuje se další vývoj lidové kultury.

více info
18. poledník východní délky

18. poledník východní délky

...označení místa ve Vsetíně, kudy prochází....

Vyznačení místa, kudy Vsetínem prochází 18. poledník východní délky je provedeno v Panské zahradě dvěma opracovanými kameny a měděným práhem v cyklostezce v části blíže k řece Bečvě ...Je to poledník, který se nachází 18° východně od Greenwichského poledníku.

více info