Kultura

ALCEDO - středisko volného času Vsetín
Alcedo - středisko volného času Vsetín

ALCEDO – středisko volného času  Vsetín je:

  • školské zařízení
  • příspěvková organizace s právní subjektivitou (od 1.4.1993),

 
Zřizovatelem ALCEDA je Město Vsetín.
 
Poslání:

ALCEDO svou činností přináší užitek dětem, mládeži a rodičům a naplňuje potřeby a trendy města Vsetín, kraje Zlín, MŠMT ČR a MŽP ČR.
 
Cíle:

  • Kvalitní služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty.
  • Aktivní zapojení do alternativních způsobů výuky přírodovědných předmětů, občanské, rodinné a výtvarné výchovy a naplňování zásad trvale udržitelného rozvoje ve městě i v regionu.
  • Aktivity zajišťuje odborně a pedagogicky připravený tým s pozitivním vztahem k životnímu prostředí a tradicím regionu.

 
Ve všech aktivitách hrají důležitou roli LIDÉ, VZTAHY, PŘÍRODA.

více info