Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

Tipy na výlety

Kategorie
Naučné stezky
Naučná stezka okolím Vsetína

Naučná stezka okolím Vsetína

zobrazit na mapě
Naučná stezka představuje na 13 zastaveních přírodní zajímavosti mezi Vsetínem a Jasenicí. Je středně náročná (s výraznějším převýšením v počátku trasy), vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech a její délka je 7 km.
 

Přírodovědná naučná stezka vás seznámí s krajinou a přírodou, rostlinami a geologickými útvary severovýchodně od města Vsetína.

Stezka začíná ve Vsetíně na nábřeží Bečvy a vede kolem vsetínského zámku do kopce přes přírodní památku Vršky-Díly. Nad ní se napojuje na modrou turistickou značku, po které pokračuje k samotě U Kovářů, kde odbočí na neznačenou cestu do údolí Velký Skalník, kterým klesá až dolů do Jasenice, nyní místní části Vsetína, k autobusové zastávce U kovárny.

Stezku je nejvhodnější absolvovat od jara do podzimu, kdy můžete obdivovat zejména rostliny a živočichy přírodní památky Vršky-Díly, unikátní terasovitě členěný svah, kde zejména v květnu a červnu rozkvétá řada středoevropských orchidejí, dále mečík střechovitý, a jalovcové louky nad Jasenkou, kde kolem stezky na jaře kvetou tisíce prvosenek petrklíčů. Po stezce uvidíme i řadu starých mohutných stromů, zejména lip, jednak u pasekářských stavení nebo jako pozůstatek alejí kolem cest. Jsou zde i dva mohutné buky, jeden u lesní cesty a druhý pod vrcholem Snože.

O stezku pečuje ZO ČSOP Valašské Meziříčí.

více info
Baťova naučná stezka

Baťova naučná stezka

zobrazit na mapě

Je dlouhá přibližně 16 km a na dvanácti zastaveních představuje přírodní i historické zajímavosti této části Vsacka. Skládá se z okruhu U Zbrojovky - údolí Červenka - Pod Vsackým Cábem - Dolinky - Ranč - U Zbrojovky a z odbočky k hotelu Vsacký Cáb a Cábskému jezírku. Turistům nově zpřístupnila cesty údolím Črvenka a pod Kadlubovou.

více info
Naučná stezka Tesák

Naučná stezka Tesák

Je to nejdelší naučná stezka. Výchozím bodem je Vsetín.

Stezka vede po červené značce přes vrch Chléviska na rozcestí Baťková a odtud podél pototka Štěpková po zelené značce do obce Hošťálková. Dále pokarčuje výstupem na Bludný vrch po cestě, která je značena značkou naučné stezky. Zdes e napojuje na zelenou vedoucí k turistické chatě na Trojáku. Odtud po modré na rozcestí s červenou značkou a stoupá k chatě na Tesáku.

Stezka je zčásti vhodná jak pro cykloturisty tak pro pěší.

Délka trasy je 27 km, má 23 zastavení a záleží na fyzické kondici každého jednotlivce, zda-li ji absolvuje najednou nebo si ji rozdělí do dvou etap.

více info
Malá naučná stezka Semetínské rybníky

Malá naučná stezka Semetínské rybníky

Stezka vede v Semetíně  kolem čtyř rybníčků v místech , kde kdysi býval camping Semetín. Při krátké procházce mezi rabníčky se můžete zastavit u dvou informačních tabulí s údaji o jejich historii a o obci Semetín.

více info
Ovocná EKOSTEZKA - Lhota u Vsetína

Ovocná EKOSTEZKA - Lhota u Vsetína

Tato stezka navazuje na naučnou stezku " Tesák" v oblasti Lhotských pasek. Na trase vedoucí po hřebenu malebných valašských kopců se vám otevřou nádherné výhledy do údolí a na zelené lesní stráně. Stezka obsahuje také tři odpočinková místa s minihřištěm.

Trasu lemují informační tabule tématicky zaměřené na historii ovocnářství, ekoovocnářství a biopotraviny.

 

 

více info
KontaktKde nás najdete

Turistické informační centrum Vsetín

Dolní náměstí 1356

755 01 Vsetín, Česká republika (CZ)

tel.:(+420) 575 755 144 (+420) 575 755 111 email:ic.vsetin@mvk.cz web:IC Vsetín
mapa:Vsetínsko
Chci být informován Newsletter
fond mikroprojektů