Oficiální turistický portál
TURISTA OBČAN
cz / en / de

CENA MĚSTA VSETÍNA

tisk poslat známým

Každoročně od roku 2001 oceňuje radnice Cenou města Vsetína místní osobnosti.

Každoročně od roku 2001 oceňuje radnice Cenou města Vsetína ty místní osobnosti, které významně přispěly v nejrůznějších oblastech lidské činnosti k rozvoji města. Nominace přitom vychází z řad vsetínských občanů, institucí, spolků, sdružení, firem či společností a předkládají se vždy nejpozději do 31. prosince daného roku, a to na odbor školství a kultury vsetínské radnice nebo na e-mailovou adresu cenamesta@mestovsetin.cz. V návrhu je vždy potřeba uvést jméno, příjmení a adresu navrhované osobnosti i navrhovatele a zdůvodnění návrhu.
 
Doručené návrhy posoudí komise pro kulturu a cestovní ruch, která doporučí tři kandidáty bez určení pořadí. Rada města Vsetína pak vybere kandidáta a předloží návrh k udělení ceny vsetínským zastupitelům ke schválení. Cena města Vsetína v podobě skleněné plastiky od významného výtvarníka Václava Cíglera a finančního daru ve výši 10 tisíc korun se pak uděluje v první polovině následujícího roku.

Nositelé ceny města Vsetína


Břetislav Rokyta - Cenu města Vsetína za rok 2000 získal za dlouholetou pedagogickou práci a za rozvoj folkloru.


Jiří Parduba - Cenu města Vsetína za rok 2001 získal za dlouholetou pedagogickou činnost a za aktivní činnost v Sokole.


Božena Rašková a Oldřich Ondřejík -  získali Cenu města Vsetína za rok 2002. Božena Rašková ji obdržela za dlouholetou činnost pro tělesně postižené a onkologicky nemocné a Oldřich Ondřejík za dlouholetou aktivní činnost v Českém červeném kříži a za práci kronikáře města.

Eva Urbachová a Jaroslav David - získali Cenu města Vsetína za rok 2003. Eva Urbachová  za celoživotní práci v oboru národopisu a muzejnictví a Jaroslav David za dlouholetou činnost ve prospěch zdravotně postižených občanů.

Jaroslav Čermák - Cenu města Vsetína za rok 2004 za celoživotní obětavou práci na úseku zarybňování vod Valašska.

Jaromír Bazel starší -  Cenu města Vsetína za rok 2005 získal za dlouholetou, dobrovolnou a příkladnou práci a snahu o zvýšení kulturní úrovně obyvatel města v oblasti jazzu a klasického hudby.

Manželé Otakar a Libuše Švecovi -  Cenu města Vsetína za rok 2006 získali za více než čtyřicetiletou obětavou práci v loutkovém divadélku Kohútek.

 MUDr. František Božek a MUDr. Květoslav Kotas -  Cenu města Vsetína za rok 2007 získali za dlouholeté vynikající působení ve vsetínské nemocnici, profesní kvality a příjkladný přístup k pacie ntům.

Alena Zdražilová - Cenu města Vsetína za rok 2008 získala za svou dlouholetou práci v dětském folklorním souboru Malá Jasénka, čímž se výrazně zasadila o zachování valašských tradic.

Antonín Kaderka  - Cenu města Vsetína za rok 2009 získal za propagaci města svou výtvarnou tvorbou a dlouholetou pedagogickou činnost a práci ve veřejném sektoru.

Jana Rokytová - Cenu města Vsetína za rok 2010 získala za dlouholetou pedagogickou činnost v dramatickém a výtvarném oboru. Dále byla činná jako moderátorka společenských akcí a lektorka. Stále vede dámský klub  Tilia.

Rudolf Magdon - Cenu města Vsetína za rok 2011 získal za dlouholetou výchovu mladých folkloristů. Se svou manželkou založil dětský folklorní soubor Malý Vsacánek, který vedli až do r. 2004. V roce 1985 založil první dětskou folklorní muziku při souboru Malý Vsacánek.

Mgr. Milan Drlík - Cenu města Vsetína za rok 2012 získal za dlouholetý významný přínos v rozvoji Střední průmyslové školy strojnické Vsetín (SPŠS), zejména však jako vynikající učitel a hlavně „jako člověk“.
Pan Milan Drlík také založil Univerzitu 3. věku T. Bati ve Vsetíně a stál u zrodu bakalářského studia na Střední průmyslové škole strojnické. Dlouhodobě se podílí na organizování turistické činnosti na Valašsku a ve spolupráci s knihovnou připravuje zájmovou činnost pro seniory.

Ing. Miroslav Evják – Cenu města Vsetína za rok 2013 získal za významný přínos k průmyslovému rozvoji města.
Dlouhá léta působil jako ředitel pyrotechnického provozu vsetínské Zbrojovky a realizoval jeho úspěšnou privatizaci, jejímž výsledkem byl vznik dvou dnes úspěšných firem světových jmen Indet Safety Systems a Austin Detonator.
Miroslav Evják i po svém odchodu do penze zůstal aktivní. Podí­lel se na projektu vzniku podnikatelského inkubátoru v rekon­struované historické budově Maštalisek a následně 5 let působil ve funkci ředitele Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, která inkubátor provozovala. Znám je však i mezi sportovci jako dlouholetý hráč a trenér volejbalu v TJ Zbrojovka Vsetín (nyní VK Austin Vsetín).

Zdeněk Hartinger – Cenu města Vsetína za rok 2014 získal za dlouholetou záslužnou propagaci Valašska prostřednictvím umělecké fotografie.
Zdeněk Hartinger se o fotografování začal zajímat ve dvanácti letech. Cenné rady získával během učňovských a studentských let od svého strýce, vášnivého fotografa. Žánrová škála Zdeňka Hartingera je velmi bohatá - od reportáže přes portrét, krajiny, až po různé abstrakce. Od roku 1976 spolupracoval se souborem Vsacan a do roku 1985 byl jeho propagačním fotografem. Do roku 1991 spolupracoval také s vydavatelstvím pohlednic Orbis a Panorama a podílel se na řadě výstav.

KontaktKde nás najdete

Turistické informační centrum Vsetín

Dolní náměstí 1356

755 01 Vsetín, Česká republika (CZ)

tel.:(+420) 575 755 144 (+420) 575 755 111 email:ic.vsetin@mvk.cz web:IC Vsetín
mapa:Vsetínsko
Chci být informován Newsletter
fond mikroprojektů